Flourish by Sue Penn for Free Spirit - Impasto Yellow